NachaloKIIP

552-chlenski-vnos3

Професионални секцииКССОбщо отчетно събрание 2021 г.

Общо отчетно събрание 2021 г.

Общо отчетно събрание на секция КСС на 28.06.2021 г., 13 часа. Зала 228 на УАСГ

1. Дневен ред (виж тук)

2. Доклад за дейността (виж тук)

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото