Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Професионални секцииКССПроекто-наредби за професията "инженер" бакалавър и магистър

Проекто-наредби за професията "инженер" бакалавър и магистър


В КИИП София са представени за обсъждане две проекто-наредби на Министерство на образованието. Предложение за:
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”
и подобна наредба, но за „магистър
Тези наредби са повече от една инженерни специалности. Главите, които ни засягат са 1 и 2.
Който има становище, моля да го сподели.
Обсъждания по темата има във Фейсбук страницата и във форума.

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото