NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииКССПроекто-наредби за професията "инженер" бакалавър и магистър

Проекто-наредби за професията "инженер" бакалавър и магистър


В КИИП София са представени за обсъждане две проекто-наредби на Министерство на образованието. Предложение за:
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”
и подобна наредба, но за „магистър
Тези наредби са повече от една инженерни специалности. Главите, които ни засягат са 1 и 2.
Който има становище, моля да го сподели.
Обсъждания по темата има във Фейсбук страницата и във форума.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото