NachaloKIIP

Професионални секцииТЕХAктуални нормативни документи, приложими при проектиране на обекти с технологично предназначение

Aктуални нормативни документи, приложими при проектиране на обекти с технологично предназначение

На вниманието на членовете на секция „Технологии“


Информация за актуалните изисквания на нормативни документи, отнасящи се до технологичното проектиране – ще послужи на проектантите на заведения за обществено хранене, детски градини и ясли и обществени перални. /вижте тук/


Цитираните Закон и Наредби са публикувани в ДВ бр. 52 от 09. 06. 2020 г., ДВ бр. 78 от 04. 09. 2020 г. и ДВ бр. 97 от 10. 09. 2019 г.

 

Председател на Секция „Технологии“, КИИП РК София – град:
инж. И. Симиджиева

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото