NachaloKIIP

Професионални секцииТЕХ Общо отчетно събрание на секция ТЕХ на 28.06.2021 г., 16 часа

Общо отчетно събрание на секция ТЕХ на 28.06.2021 г., 16 часа

Зала КИИП, ет.2. При промяна на залата, своевременно ще бъдете уведомени.

Дневен ред (виж тук)

Доклад за дейността (виж тук)

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото