NachaloKIIP

552-chlenski-vnos3

Професионални секцииТСТСОбщо отчетно събрание на секция ТСТС на 24.06.2021 г., 17 часа

Общо отчетно събрание на секция ТСТС на 24.06.2021 г., 17 часа

Зала КИИП, ет.2. При промяна на залата, своевременно ще бъдете уведомени.

Доклад за дейността (виж тук)

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото