NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииТСТСГодишно отчетно събрание на секция ТСТС 2023 г.

Годишно отчетно събрание на секция ТСТС 2023 г.

Годишно отчетно събрание на секция ТСТС на 16.02.2023 г. от 17,00 часа в залата на КИИП

Отчетен доклад за дейността на секцията тук.

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото