NachaloKIIP

552-chlenski-vnos3

Професионални секцииТСТСГодишно отчетно събрание на секция ТСТС 2023 г.

Годишно отчетно събрание на секция ТСТС 2023 г.

Годишно отчетно събрание на секция ТСТС на 16.02.2023 г. от 17,00 часа в залата на КИИП

Отчетен доклад за дейността на секцията тук.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото