NachaloKIIP

4lenski vnos2024

За камаратаОбщо събраниеМатериали за ОС 2016г.

Материали за ОС 2016г.

I. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД
изборен мандат 2016-2020 г.

1. инж. Георги Йорданов Кордов, Председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016г.

2. инж. Димитър Генчев Димов

II. ЗА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД
изборен мандат 2016-2020 г.

1. инж. Светослав Ангелов Дренски, Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016г.
Предложение от инж. Георги Йорданов Кордов

III. ЗА СЕКРЕТАР НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД 2016-2020 г.
изборен мандат 2016-2020 г.

инж. Мария Стоянова Стефанова
Предложение от инж. Свилен Иванов Иванов, Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2008-2012 г.

IV. ЗА ЧЛЕН НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД 2016-2020г.

1. инж. Наталия Иванова Въкова

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото