БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииКССПроекто-наредби за професията "инженер" бакалавър и магистър

Проекто-наредби за професията "инженер" бакалавър и магистър


В КИИП София са представени за обсъждане две проекто-наредби на Министерство на образованието. Предложение за:
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”
и подобна наредба, но за „магистър
Тези наредби са повече от една инженерни специалности. Главите, които ни засягат са 1 и 2.
Който има становище, моля да го сподели.
Обсъждания по темата има във Фейсбук страницата и във форума.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото